Office365 – Een grote winst voor klanten en partners

De afgelopen twee maanden heb ik veel tijd besteed aan Office365. Inmiddels zijn de eerste sessies voor zowel BPOS klanten als voor BPOS Partners achter de rug. Op grond van mijn eigen ervaringen en de feedback van de in totaal zo’n 200 deelnemers aan de sessies kunnen wat voorzichtige conclusies getrokken worden over de kansen en mogelijkheden van Office365.
Office365 omvat de volgende services en producten:
– Exchange 2010 Online
– SharePoint 2010 Online
– Lync 2010 Online
– Office Professional Plus Software (optioneel)

De features van de Online Collaboration Services benaderen de feature sets van deze zelfde producten in eigen beheer in zeer sterke mate. Voor standaard gebruik zal de beschikbare feature set de gehanteerde gebruiksvormen ver overtreffen. Office365 is geïntegreerd in Qwise Nebula Worqspace, en maakt deze werkplekvorm volledig uit de cloud, helemaal compleet.

Office365 werkt volgens het idee van ‘pay per use’; geen investeringen vooraf in hardware en/of software en er wordt afgerekend op basis van het aantal aan gebruikers toegekende licenties. Behalve dat er geen investeringen vooraf nodig zijn (op de voorbereidings- en migratie inspanningen na dan), is er verder ook geen onderhoud aan servers, services en infrastructuur nodig. Dus geen afschrijvingen en ook zeer verlaagde kostenposten ten opzichte van het zelf in huis halen van deze services. En toch de vrijwel volledige feature set kunnen benutten!

Was BPOS nog echt versie 1.0 van Microsoft Cloud diensten, Office365 is misschien wel meteen 4.0. Eén van de allerbeste verbeteringen vind ik persoonlijk de mogelijkheid om met de eigen bedrijfsgegevens aan te kunnen melden. Dit gebeurt middels de zogenaamde Active Directory Federation Services. Een gebruikers heeft dus niet langer twee gescheiden identiteiten (eentje voor het bedrijfsnetwerk en eentje voor de Online Diensten). Verder is de integratie tussen de 3 Services (Exchange, SharePoint en Lync) mijlen verder dan dat in BPOS het geval was.

Prijstechnisch is Office365 scherp geprijsd. Alleen al voor licenties ben je eenzelfde bedrag kwijt bij ca. 1000 gebruikers als voor Office365. Microsoft Partners verdienen 6% van de door een klant gegenereerde omzet Office365 licenties. In het eerste jaar komt daar nog eens 12% bij. Verder liggen er volop mogelijkheden voor het partner kanaal om hun klanten te ondersteunen bij implementatie en migratie en scholingsmogelijkheden voor eindgebruikers.

De daadwerkelijke winst voor Office365 klanten ligt namelijk zeker niet alleen bij de kostenbesparingen op infrastructuur en onderhoud maar bij een zinvol en doordacht gebruik van de Collaboration Services en Office pakketten. Daar is echt veel te halen voor klanten en dus veel te bieden voor de Partners.